Vodič


Preventiva Što pomaže protiv štetočina? Oprema Sve o opremi za uzgoj, šatorima, lampama i odgovarajuće komponente za vas. Ishrana biljaka Ova kategorija govori o općenitim raspravama o opskrbi hranjivim tvarima, zemlji, gnojivima, navodnjavanju itd. Ovaj pod-forum NIJE za nove teme s problemima rastom. Deficiti Ova kategorija želi biti sveobuhvatan izvor različitih vrsta deficita/štetočina/plijesni koji mogu utjecati na usjev marihuane, zajedno sa savjetima za sprečavanje i rješavanje svakog problema.
Tema Odgovori Posjeta Aktivnost
1 642 July 13, 2020
1 382 July 10, 2020
1 229 July 13, 2020
1 446 July 15, 2020
1 669 July 17, 2020
2 2053 August 22, 2020
9 163 August 6, 2020
5 169 July 19, 2020
1 325 July 16, 2020
1 253 July 9, 2020
2 319 July 7, 2020
1 225 July 10, 2020
1 485 July 7, 2020
13 35 September 18, 2020
1 988 July 7, 2020
1 76 August 15, 2020
26 263 August 1, 2020
2 268 July 27, 2020
6 115 July 24, 2020
5 167 July 21, 2020
3 147 July 21, 2020