Biougljen ili Biochar

Biougljen/biochar je jedan od istraživanih kondicionera tla koji trenutno pobuđuje najviše pažnje znanstvenika u Europskoj uniji i u svijetu, a nažalost je još uvijek nedovoljno zastupljen u Hrvatskoj, biougljen je (eng. Biochar).
Biougljen je materijal proizveden grijanjem biomase koji nakon obrade sadrži od 65 do 95% ugljika. Trenutno je poznato nekoliko termo- kemijskih procesa proizvodnje koji se uglavnom temelje na pirolizi, koja je jednostavan, ekonomičan i energetski učinkoviti proces proizvodnje ugljena već tisućama godina. Prema rezultatima istraživanja biougljen kao kondicioner utječe na povećanje plodnosti i kvalitete tla na nekoliko osnovnih načina: povećava pH vrijednost kiselih tala, kapacitet tla za vodu, sadržaj humusa u tlu, pozitivno djeluje na populacije korisnih mikroorganizama i gljiva, poboljšava kationsko izmjenjivački kapacitet tla (KIK) i zadržava hranjive tvari u korijenskoj zoni.

Pored navedenog, biougljen ima još jednu veliku prednost, a to je da se njegovom primjenom u tlo vrši sekvestracija ugljika, jer je biougljen vrlo otporan na mikrobiološku razgradnju i mineralizaciju te se u tlu može zadržati i do tisuću godina. S obzirom na široki spektar djelovanja biougljena i ograničavajućih čimbenika u biljnoj proizvodnji, koji su česti na proizvodnom području Republike Hrvatske (niska pH vrijednost tla, loši vodnozračni uvjeti, nizak sadržaj humusa i niske koncentracije hraniva u tlu), od velike je važnosti znanstveno utvrditi i valorizirati utjecaj biougljena na tlima niske plodnosti, što u konačnici može pozitivno djelovati na ostvarivanje optimalnih visina uroda i bolju ekonomičnost održive biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

4 Likes