Šta upravo slušate?

Što upravo slušate, ili imate li neku stvar za preporučiti?

8 Likes

Astrix

3 Likes

Dana’s laganezi

3 Likes

Dns po svim žanrovima
HARD BASS Na ruski

1 Like
2 Likes

:sunglasses: :smiling_imp: :green_heart: :japanese_ogre: :japanese_goblin: :clown_face:

2 Likes
1 Like
2 Likes

@dedawu90​:headphones::loud_sound:

2 Likes
2 Likes

:headphones: :loud_sound: :bell:

1 Like
2 Likes
2 Likes
2 Likes
3 Likes


:partying_face: :ok_hand: :heart: :green_heart: :heart_decoration:

2 Likes


:smiling_imp: :imp: :heartbeat: :boom:

3 Likes

Russian hard bass
Samo veselo hehehe​:sunglasses:

4 Likes
2 Likes
3 Likes