Yt klipovi uzgoja

Postavljajte sve što vam naleti od video snimaka o uzgoju ili preradi kanabisa, pa da počnemo:

2 Likes

Growanje bez vegetacije

4 Likes
2 Likes

Prije ovog videa, mislio sam, da se srebro, nanosi na sjeme, a ne kako treba :slight_smile:

Bill Ward, jedan od meni, dražih youtubera!

1 Like
3 Likes

Evo, malo o organskom uzgoju!
1 Like