Yt klipovi uzgoja

Postavljajte sve što vam naleti od video snimaka o uzgoju ili preradi kanabisa, pa da počnemo:

1 Like

Growanje bez vegetacije

2 Likes